Carian Blog :

30 Dis 2012

Persediaan Pembukaan Penggal Persekolahan Tahun 2013

Merujuk kepada Mesyuarat Penggal Persekolahan Tahun 2013 pada 19 Disember 2012 dan Surat Jabatan Pelajaran Sarawak ruj. JPS(W)/SPS(pp)/153/09/02/03/Jld.4(34) bertarikh 26 Disember 2012 adalah berkaitan.

YAB Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin bin Haji Mohd. Yassin, Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran Malaysia menegaskan beberapa perkara seperti yang tersebut di bawah bagi memastikan penggal persekolahan dibuka dengan SIFAR MASALAH.

14 Dis 2012

Pejabat Baru Jabatan Pelajaran Negeri SarawakSukacita dimaklumkan bahawa Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak telah berpindah dan beroperasi sepenuhnya di bangunan baharu berkuatkuasa 1 Disember 2012.

Justeru, segala urusan rasmi dan surat-menyurat hendaklah merujuk kepada alamat pejabat yang baharu seperti berikut ;


12 Dis 2012

Deraf Takwim Jabatan Pelajaran Sarawak 2013

Bersama-sama ini disertakan Deraf Takwim Jabatan Pelajaran Sarawak 2013 (seperti pada 12 Disember 2012) untuk makluman dan semakan pihak yang berkenaan.


11 Dis 2012

Keputusan SRK dan KRKKeputusan ke Tingkatan 1 Sekolah Rancangan Khas (SRK) dan Kelas Rancangan Khas (KRK) boleh disemak melalui laman sesawang www.spisarawak.com/smksarawak mulai 
17 Disember 2012.

5 Dis 2012

Siri Mesyuarat Jabatan Pelajaran Sarawak Bil. 8/2012

Sehubungan dengan itu, adalah dimaklumkan bahawa Yang Berusaha, Timbalan Pengarah Pelajaran Sarawak akan mempengerusikan Siri Mesyuarat Jabatan Bil. 8/2012 bertempat di Bilik Mesyuarat Utama, Tingkat 4, Jabatan Pelajaran Sarawak pada 10 - 11 Disember 2012.

4 Dis 2012

Pelantikan Setiausaha Bahagian, Bahagian Khidmat Pengurusan, KPM


Adalah dimaklumkan bahawa Encik Ismail bin Abdul Aziz telah dilantik sebagai Setiausaha Bahagian, Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP) Kementerian Pelajaran Malaysia berkuatkuasa mulai 3 Disember 2012 menggantikan Encik Mohd Sallehhuddin bin Hassan yang telah dinaikan pangkat sebagai Timbalan Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan (BP), Kementerian Pelajaran Malaysia.

3 Dis 2012

Penyediaan Takwim Sekolah bagi Sesi Persekolahan Tahun 2013Surat Jabatan ruj. JPS(W)/SPS(pp)/06/02/04/Jld.4(40)
bertarikh 14 November 2012Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...