Carian Blog :

11 Jun 2013

Surat Pekeliling Kewangan Bil. 1/2013 : Rancangan Makanan Tambahan di Sekolah Rendah

Surat Pekeliling ini bertujuan untuk menggariskan peraturan dan tatacara pentadbiran, pengurusan kewangan dan perakaunan dalam melaksanakan Rancangan Makanan Tambahan (RMT) di sekolah rendah mulai bulan Mei tahun 2013.


Sumber : KPM
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...