Carian Blog :

Dasar Keselamatan

Perlindungan Data
  • Data yang dikemukakan akan dilindungi. Pematuhan kepada standard keselamatan adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

Keselamatan Storan
  • Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.

Akta
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...