Carian Blog :

Fungsi Sektor Pengurusan Sekolah

Sektor Pengurusan Sekolah terdiri daripada Unit Sekolah Menengah, Unit Sekolah Rendah, Unit Perhubungan dan Pendaftaran dan Unit Prasekolah. 

Sektor ini bertanggungjawab terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan sekolah, kelas, penempatan dan pertukaran guru dan murid, pembangunan institusi sekolah, perhubungan awam serta pendaftaran institusi-institusi pendidikan.

Tanggungjawab Sektor Pengurusan  Sekolah ialah untuk mengembangkan, meningkatkan, serta memantapkan pengurusan sekolah yang sistematik dan berkualiti secara berterusan melalui :-
 
 • Perancangan Pra-Sekolah, Sekolah Rendah Dan Menengah
 • Pendaftaran/Pertukaran Murid
 • Pendaftaran/Pertukaran Pelajar Asing
 • Pertukaran/Penempatan Guru
 • ABM (Kewangan/Perjawatan)
 • Pemantauan Sekolah
 • Pertukaran Nama Sekolah
 • Pendaftaran Lencana
 • Pendaftaran Ahli Lembaga Pengurus Sekolah
 • Kebenaran Kutipan Derma
 • Permohonan Bersekolah Semula (Kes Disiplin)
 • Kebenaran Membuat Kajian
 • Kebenaran Membuat Lawatan Oleh Murid-Murid Sekolah
 • Permit Guru Tidak Mendaftar
 • Tugas-Tugas Protokol
 • Perancangan Sekolah Yang Mempunyai Kelas/ Subjek Teknikal Dan Vokasional
 • Pengurusan SBP Dan Kluster
 • Perhubungan Dan Aduan Awam
Sumber : http://www.moe.gov.my/jpnsarawak & Sektor Pengurusan Sekolah
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...