Carian Blog :

Visi, Misi & Objektif JPN Sarawak

Visi

Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang

Misi

Membangan Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti

Objektif

Memperluaskan kemasukan kanak-kanak ke sekolah sehingga 100% bilangan kohort umur dan menentukan setiap murid mendapat pendidikan formal yang bermutu dengan sentiasa ;
  • Meningkatkan keberkesanan kepimpinan dan pengurusan sekolah;
  • Meningkatkan profesionalisme staf;
  • Memperbaiki keadaan fizikal bangunan dan kemudahan sekolah serta keceriaan alam sekeliling;
  • Mempelbagaikan program kurikulum dan kokurikulum sekolah yang menepati kepelbagaian potensi, bakat dan minat pelajar.


Sumber : Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Sarawak
Tarikh Kemaskini : 8 November 2013


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...